Selecteer een pagina

ons boerenerf

Verrassen en inspireren, dat is wat wij op ons boerenerf willen bereiken.

Enerzijds willen we burgers positief verrassen met ons verhaal over duurzaam ondernemerschap in de varkenshouderij.

Anderzijds willen we collega-varkenshouders en het bedrijfsleven inspireren tot samenwerken. Nederland beschikt over veel kennis met betrekking tot de varkenshouderij. Nu is kennis hebben macht, maar kennis delen is kracht. Via ons boerenerf gaan we voor die kracht.

Als u nieuwsgierig bent naar onze varkens, horeca of vergadermogelijkheden dan nodigen wij u van harte uit op ons boerenerf.

Familie Van Leeuwen

 Historie

‘Het beste dat de geschiedenis ons nalaat, is het enthousiasme dat zij veroorzaakt’, aldus Johann Wolfgang von Goethe in 1840. Dat geldt ook voor ons. De ambitie en gedrevenheid van onze ouders en grootouders, hebben bijdragen aan waar we nu met ons familiebedrijf in Nederweert-Eind staan.

Vader en grootvader Arie van Leeuwen heeft letterlijk en figuurlijk geschiedenis geschreven. In een brief bestemd voor het nageslacht, heeft hij de historische basis van ons familiebedrijf verwoord. “Vader dacht, wat zal ik met al die grooten jongen hier op dit klein keuterijtje beginnen. Vieja, Vieja, was hem ter ooren gekomen, dat er nog wel mogelijkheden bestonden in Brabant. Geen gras erover en meteen gaan. Uiteindelijk gingen we met ons hele hebben en houden van Wassenaar naar Deurne. En dat is geen kleinigheid. Je moet weten, we leefden nog steeds in de oorlog. Dus veel formaliteiten moesten eraan voorafgaan. Maar eindelijk, jawel, het kon gebeuren. Daar aangekomen was het huis nog helemaal leeg. De wagon met onze spullen kwam pas om tien uur aan. Waar we allemaal geslapen hebben, weet ik niet meer. We moesten van de nood een deugd maken. Toen moest onze wagon leeg gereden worden. De buurt wilde natuurlijk allemaal helpen. Wat was dat vreemd, maar dat kunt u wel begrijpen. Voor ons kinderen was dat nog wel te doen, maar voor moeder was het toch wel wennen. Vader sloeg zich er nog wel doorheen. Nu heb ik jullie dit verhaal nog eens onder oogen willen brengen, zodat jullie begrijpen dat niet alles zomaar vanzelf is gegaan. Wilt u dit geschriftje bewaren voor het nageslacht. Hartelijk dank.” (Arie van Leeuwen, 5 mei 1917)